Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-05-14 12:29:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.05.2021 r. znak PL.6733.18.6.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:udowie linii kablowej YAKXS 4x120mm2 w celu poprawy jakości zasilania dla odbiorców zasilanych ze stacji Turzno 1 obwód 100 na terenie działek nr 305/6, 305/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 59/1 położonej w obrębie Turzno, gmina Raciążek O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
2 2021-05-13 15:22:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.05.2021 r. znak: PL.6220.21.21.2020.DS o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego PODGAJ II" na części działek nr 430 i nr 431 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. OBWIESZCZENIE           Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  33  ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji… Szczegóły
3 2021-05-13 15:12:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.05.2021 r. znak PL.6733.9.6.2021.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV waz z zabudową szafki pomiarowej niskiego napięcia dla zasilania projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 34/35 i 34/36 w miejscowości Konradowo na terenie działek nr 35/5, 35/16, 35/14, 35/26, 34/27, 34/24, 34/37, 34/36, 34/35, 34/30, 34/29 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
4 2021-05-13 14:59:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.05.2021 r. znak: PL.6220.21.19.2020.DS o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego PODGAJ II” na części działek nr 430 i nr 431 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. OBWIESZCZENIE           Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 tj.) w związku … Szczegóły
5 2021-05-13 13:20:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.05.2021 r. znak PL.67333.20.5.2021.MJ w sprawie przekazanie do uzgodnień projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 29/23, 29/24, 30/19, 30/20, 30/13, 30/17, 158/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
6 2021-05-13 11:10:54 Świadczenie kompleksowej usługi wydruków oraz wykonywania kopii ksero w technologii laserowej mono (czarnej) jak również kolorowej oraz możliwości wykonywania odwzorowań cyfrowych – skanów dokumentów na urządzeniach stanowiących przedmiot dostawcy usługi, a dostarczonych do używania Zamawiającemu Gminie Aleksandrów Kujawski Dokumentacja: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/457435 Szczegóły
7 2021-05-13 08:00:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.05.2021 r. znak PL.6722.11.1.2021.MJ o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski             OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego       Na  podstawie  art. 17 pkt  1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.… Szczegóły
8 2021-05-12 12:38:02 Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2020 Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2020 Informacja pozyskana w dniu 10 maja 2021 r. z Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Aleksandrowie Kujawski. Treść w załączniku… Szczegóły
9 2021-05-12 10:44:48 Petycja dotycząca ulepszenia organizacji urzędu, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Petycja dotycząca ulepszenia organizacji urzędu, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Szczegóły
10 2021-05-10 13:58:04 Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni Od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczynają rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić z numeru 22 828 88 88. Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe… Szczegóły
11 2021-05-10 13:56:22 Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość: Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem… Szczegóły
12 2021-05-10 11:50:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.50.2021 r. znak PL.6733.16.6.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 23/1, 23/3, 23/5, 35/4, 35/5, 35/16, 35/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
13 2021-05-10 10:46:13 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.05.2021 r. znak PL.6733.25.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych na terenie działek nr 21, 47, 50 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka oraz na terenie działek nr 85 i 103 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
14 2021-05-07 13:32:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021r. znak: PL.6220.10.19.2020.DS o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem z dnia 12.04.2021 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmującego budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”. OBWIESZCZENIE         Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 33  ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji… Szczegóły
15 2021-05-07 13:26:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak: PL.6220.10.16.2020.DS o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmującego budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”. OBWIESZCZENIE           Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021. poz. 735 tj.) w związku… Szczegóły
16 2021-05-07 13:08:46 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.05.2021 r. znak PL.6733.17.9.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień dla przedsięwzięcia polegającego na:budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 13/9, 13/10, 158/1 w celu doprowadzenia wody do działek nr 211, 13/6, 13/7, 13/11, 13/12, 13/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
17 2021-05-07 13:05:01 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.05.2021 r. znak PL.6733.17.6.2021.MJ w sprawie zmiany wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 13/9, 13/10, 158/1 w celu doprowadzenia wody do działek nr 211, 13/6, 13/7, 13/11, 13/12, 13/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego… Szczegóły
18 2021-05-07 12:46:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.05.2021 r. znak PL.6733.15.5.2021.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii oświetlenia solarnego skrzyżowania na terenie działki nr 52 położonej w obrębie ewidencyjnym Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
19 2021-05-07 11:46:06 Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 28 kwietnia 2021 roku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert w 2021 roku z zakresu realizacji zadania rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021 Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 28 kwietnia 2021 roku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone… Szczegóły
20 2021-05-07 11:38:37 Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 28 kwietnia 2021 r.otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na realizacje zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2021 Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 28 kwietnia 2021 r. otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na realizacje zadania… Szczegóły
21 2021-05-07 10:13:31 Zarządzenie Nr 36/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.02.2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Zarządzenie Nr 36/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.02.2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji… Szczegóły
22 2021-05-07 08:55:18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Wójt Gminy Aleksandrów… Szczegóły
23 2021-05-05 15:20:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.24.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 35, 65/5, 86/3, 65/3, 65/2, 61/1, 65/4, 67, 78/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski.   O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca… Szczegóły
24 2021-05-05 15:16:13 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.23.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 184, 283/1, 284/1, 238/7, 239/7, 241/10, 242/9, 243/9, 244/5, 245/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
25 2021-05-05 14:24:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.21.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
26 2021-05-05 14:20:34 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.10.3.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działki nr 41/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski   O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
27 2021-05-05 14:06:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.22.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
28 2021-05-05 12:25:26 Dziesięć porad spisowych dla seniorów Szczegóły
29 2021-05-05 08:08:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.14.5.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 114 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
30 2021-05-05 07:51:17 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.8.8.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 165/1, 165/2, 160/1, 166/2, 166/4, 167/1, 205/4, 205/6, 205/7, 206, 207/2, 207/3, 211/6, 211/4, 211/3, 212/1, 213/2, 213/7, 213/6, 160/2, 164/44, 282, 238/4, 239/6, 241/8, 241/9, 241/5, 243/7, 244/4, 245/8, 164/49 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
« 1 2 3 4 178 179 180 »