Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.05.2021 r. znak PL.6733.18.6.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:udowie linii kablowej YAKXS 4x120mm2 w celu poprawy jakości zasilania dla odbiorców zasilanych ze stacji Turzno 1 obwód 100 na terenie działek nr 305/6, 305/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 59/1 położonej w obrębie Turzno, gmina Raciążek 12:29 14-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.05.2021 r. znak: PL.6220.21.21.2020.DS o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego PODGAJ II” na części działek nr 430 i nr 431 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. 15:22 13-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.05.2021 r. znak PL.6733.9.6.2021.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV waz z zabudową szafki pomiarowej niskiego napięcia dla zasilania projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 34/35 i 34/36 w miejscowości Konradowo na terenie działek nr 35/5, 35/16, 35/14, 35/26, 34/27, 34/24, 34/37, 34/36, 34/35, 34/30, 34/29 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski. 15:21 13-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.05.2021 r. znak: PL.6220.21.19.2020.DS o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego PODGAJ II” na części działek nr 430 i nr 431 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. 14:59 13-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.05.2021 r. znak PL.67333.20.5.2021.MJ w sprawie przekazanie do uzgodnień projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 29/23, 29/24, 30/19, 30/20, 30/13, 30/17, 158/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski 13:20 13-05-2021 Artykuł Szczegóły
Świadczenie kompleksowej usługi wydruków oraz wykonywania kopii ksero w technologii laserowej mono (czarnej) jak również kolorowej oraz możliwości wykonywania odwzorowań cyfrowych – skanów dokumentów na urządzeniach stanowiących przedmiot dostawcy usługi, a dostarczonych do używania Zamawiającemu Gminie Aleksandrów Kujawski 11:15 13-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.05.2021 r. znak PL.6722.11.1.2021.MJ o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski 08:00 13-05-2021 Artykuł Szczegóły
Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2020 12:43 12-05-2021 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. podatków i windykacji Wydziału Finansowego w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. 10:54 12-05-2021 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Petycja dotycząca ulepszenia organizacji urzędu, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. 10:44 12-05-2021 Artykuł Szczegóły
Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni 13:58 10-05-2021 Artykuł Szczegóły
Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza 13:56 10-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.50.2021 r. znak PL.6733.16.6.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 23/1, 23/3, 23/5, 35/4, 35/5, 35/16, 35/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski 11:50 10-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.05.2021 r. znak PL.6733.25.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych na terenie działek nr 21, 47, 50 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka oraz na terenie działek nr 85 i 103 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski 10:46 10-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021r. znak: PL.6220.10.19.2020.DS o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem z dnia 12.04.2021 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmującego budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”. 13:32 07-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak: PL.6220.10.16.2020.DS o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmującego budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”. 13:26 07-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.05.2021 r. znak PL.6733.17.9.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień dla przedsięwzięcia polegającego na:budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 13/9, 13/10, 158/1 w celu doprowadzenia wody do działek nr 211, 13/6, 13/7, 13/11, 13/12, 13/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski 13:08 07-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.05.2021 r. znak PL.6733.17.6.2021.MJ w sprawie zmiany wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 13/9, 13/10, 158/1 w celu doprowadzenia wody do działek nr 211, 13/6, 13/7, 13/11, 13/12, 13/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski. 13:05 07-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.05.2021 r. znak PL.6733.15.5.2021.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii oświetlenia solarnego skrzyżowania na terenie działki nr 52 położonej w obrębie ewidencyjnym Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski. 12:46 07-05-2021 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 28 kwietnia 2021 roku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert w 2021 roku z zakresu realizacji zadania rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021 11:46 07-05-2021 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 28 kwietnia 2021 r.otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na realizacje zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2021 11:38 07-05-2021 Akty prawne Szczegóły
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wołuszewie, Gmina Aleksandrów Kujawski – II etap 10:24 07-05-2021 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzenie Nr 36/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.02.2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 10:13 07-05-2021 Akty prawne Szczegóły
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 08:56 07-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.24.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 35, 65/5, 86/3, 65/3, 65/2, 61/1, 65/4, 67, 78/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski. 15:20 05-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.23.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 184, 283/1, 284/1, 238/7, 239/7, 241/10, 242/9, 243/9, 244/5, 245/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. 15:16 05-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.21.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: 14:24 05-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.10.3.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działki nr 41/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski 14:20 05-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.22.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: 14:06 05-05-2021 Artykuł Szczegóły
Dziesięć porad spisowych dla seniorów 12:25 05-05-2021 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 179 180 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>