Środowisko – Obwieszczenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.05.2021 r. znak: PL.6220.21.21.2020.DS o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego PODGAJ II” na części działek nr 430 i nr 431 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.05.2021 r. znak: PL.6220.21.19.2020.DS o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego PODGAJ II” na części działek nr 430 i nr 431 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2020 Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021r. znak: PL.6220.10.19.2020.DS o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem z dnia 12.04.2021 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmującego budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak: PL.6220.10.16.2020.DS o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmującego budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.04.2021r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych” na działce nr 104/1 w miejscowości Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 22.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.04.2021 r. znak: PL.6220.4.3.2021.MKM o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 45,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 28/3, obręb 0014 Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 22.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.04.2021 r. znak: PL.6220.5.3.2021.MKM o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 1. „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 53,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 117/8, obręb 0014 Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko – pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko – pomorskie” Szczegóły
Artykuł 22.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.04.2021r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Farmy Fotowoltaicznej Nowy Ciechocinek o mocy do 3,36 MW i powierzchni około 7,0 ha, trofostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp.” na działkach nr 84/5, 93/3 oraz 92 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.04.2021r. znak: PL.6220.21.202020.DS o powołaniu biegłego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek – etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powiat aleksandrowski oraz gminy Wielka Nieszawka, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie procedowanego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Obwieszczenie z dnia 14.04.2021 r. znak PL.6220.8.3.2021.MKM sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 160227C Służewo – Broniszewo – Goszczewo” realizowanego na działkach nr: 9, 19, 26, 41, 43/2, 44/2, 45/2, 47/6, 48/2, 48/4, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 56/2 w miejscowości Broniszewo; nr 95/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102, 103/2 w miejscowości Goszczewo; nr 316/1, 365, 367, 369, 646 w miejscowości Służewo Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność analizy zebranej dokumentacji o dużej złożoności, w tym opinii, stanowisk i wniosków dowodowych złożonych w toku postępowania. Szczegóły
Artykuł 02.04.2021 Zawiadomienie o postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Szczegóły
Artykuł 29.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.03.2021 r. znak: PL.6220.1.3.2021.DS o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajaćego na: ” Wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służaycmi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych na działce nr 104/1 w miejscowości Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 29.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.03.2021 r. znak: PL.6220.21.16.2020.DS o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego PODGAJ II” na części działek nr 430 i 431 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski.. Szczegóły
Artykuł 29.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.03.2021 r. znak: PL.6220.21.13.2020.DS o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego PODGAJ II” na części działek nr 430 i 431 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski.. Szczegóły
Artykuł 24.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.03.2021 r. znak: PL.6220.21.14.2020.DS o zmianie wniosku i ponownym uzgodnieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek-etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powiat aleksandrowski oraz gminy Wielka Nieszawka, powiat toruński, województwo Kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.03.2021 r. znak: PL.6220.9.31.2020.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Farmy Fotowoltaicznej Nowy Ciechocinek o mocy do 3,36 MW i powierzchni około 7, 0 ha, trofostacji, przyłącza do linii S/N,konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp.” na działkach nr 84/5, 93/3 oraz 92 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 09.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.03.2021 r. znak: PL.6220.6.2.2021.DS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi gminnej nr 160248C” realizowanego na działkach nr 61, 62, 63, 64, 67, 68, 77 w miejscowości Białe Błota oraz na działkach nr 302/2, 332, 3338/9, 3339/2, 3340/4, 3340/6 i 3340/7 w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 08.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.03.2021 r. znak: PL.6220.19.15.2020.DS o złożonym odwołaniu od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów budowlanych i rozbiórkowych” na terenie działki nr 102 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 05.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.03.2021 r. znak: PL.6220.18.20.2019.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” na działce nr 799 w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 23.02.2021 Zawiadomienie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19.02.2021r. znak: DOP-WOŚ.436.2.2019.GŻ o możliwości zapoznania się ze zgromadzona dokumentacją w postępowaniu odwoławczym od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławku, realizowanego w wariancie Siarzewo. Szczegóły
Artykuł 22.02.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.02.2021 r. o ponownym uzgodnieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego PODGAJ II” na częsci działek nr 430 i nr 431 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 22.02.2021 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu z dnia 12.02.2021 r. znak: GD.ZUZ.5.4210.513.2020.MK o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na usługę wodną – wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenów utwardzonych firmy Generon Sp. z o.o. zlokalizowanej na działce nr 130/22 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.02.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.02.2021 r. znak: PL.6220.22.36.2020.DS o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Szczegóły
Artykuł 05.02.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.02.2021 r. znak: PL.6220.19.12.2020.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów budowlanych i rozbiórkowych” na terenie działki nr 102 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 04.02.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.02.2021 r. znak: PL.6220.9.27.2020.DS o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko wraz z jego uzupełnieniem dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Farmy Fotowoltaicznej Nowy Ciechocinek o mocy do 3,36 MW i powierzchni około 7,0 ha, trofostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp.” na działkach nr 84/5, 93/3 oraz 92 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 11.01.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31.12.2020 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW i powierzchnią zabudowy do 3,4221 ha wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną” na działkach 85/13 i 85/4 w miejscowości Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 08.01.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31.12.2020 r. znak: PL.6220.21.3.2020.DS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego PODGAJ II” na części działek nr 430 i nr 431 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie konsultacji projektu aktualizacji ” Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” Szczegóły