Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-09-20 15:15:40 Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 160245C ul. Fiołkowej w Rożnie-Parcele Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 160245C ul. Fiołkowej w Rożnie-Parcele Szczegóły
2 2017-09-20 13:40:11 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża budowlana – przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE”, planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: „Termomodernizacja  budynków  użyteczności publicznej  na  terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE”, która obejmuje następujący zakres rzeczowy… Szczegóły
3 2017-09-20 12:05:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.09.2017 r. znak Pl.6220.27.44.2015.2017.AE w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wydanie z naruszeniem prawa decyzji ostatecznej znak: Pl.6220.27.25.2015.AE z dnia 25.05.2016 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie fermy drobiu obejmującej 3 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie 42000 stanowisk dla kur (168 DJP) wraz z obiektami i infrastrukturą, na działce nr 52/4 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski". O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia… Szczegóły
4 2017-09-20 11:43:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.09.2017 r. znak Pl.6733.4.16.2017.MZ w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie działek nr 3, 38/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
5 2017-09-19 17:06:06 Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 września 2017 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy… Szczegóły
6 2017-09-19 15:35:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.09.2017 r. znak Pl.6220.14.13.2017.AE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie studni głębinowej na terenie dz. nr ewid. 35/2 w miejscowości Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski" O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust.… Szczegóły
7 2017-09-15 12:29:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.09.2017 r. znak Pl.6733.21.2.2017.MZ w sprawie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku na terenie działek nr 71/17, 71/18, 71/19, 71/21, 71/22, 70/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski i na terenie działki nr 138/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
8 2017-09-15 11:04:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.09.2017 r. znak Pl.6220.24.3.2017.AE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,rozbudowie stacji paliw na terenie działki nr 130/22 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gm. Aleksandrów Kujawski" O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3… Szczegóły
9 2017-09-14 14:47:49 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.09.2017 r. zna Pl.6733.20.2.2017.MZ w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 111 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski wraz z przyłączami do działek nr 611/1, 611/2, 611/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
10 2017-09-14 14:02:13 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
11 2017-09-14 07:29:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.09.2017 r. znak Pl.620.12.17.2017.AE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wygoda" o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji przyłacza do linii SN, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp." na działce o nr ewid 51 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3… Szczegóły
12 2017-09-11 13:06:48 Uchwała Nr XXXIII/280/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Aleksandrów Kujawski do projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Uchwała Nr XXXIII/280/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Aleksandrów Kujawski do projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza… Szczegóły
13 2017-09-11 13:01:45 Uchwała Nr XXXIII/279/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Aleksandrów Kujawski do projektu pn. "Kujawsko Pomorscy Liderzy e-Administracji". Uchwała Nr XXXIII/279/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Aleksandrów Kujawski do projektu pn. "Kujawsko Pomorscy Liderzy e-Administracji". Szczegóły
14 2017-09-11 12:56:09 Uchwała Nr XXXIII/278/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn. Uchwała Nr XXXIII/278/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn. Szczegóły
15 2017-09-11 12:51:30 Uchwała Nr XXXIII/277/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koronowo. Uchwała Nr XXXIII/277/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koronowo. Szczegóły
« 1 2 3 4 106 107 108 »