Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-11-15 10:26:24 Umowa Nr 237/2018/Fin Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Szczegóły
2 2018-11-15 10:24:24 Umowa Nr 234/2018/RG Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym - siłowania zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w m. Łazieniec. Szczegóły
3 2018-11-14 09:48:32 Zarządzenie Nr 66/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Edwarda Stachury w miejscowości Łazieniec Gmina Aleksandrów Kujawski". Zarządzenie Nr 66/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Edwarda Stachury w miejscowości Łazieniec Gmina… Szczegóły
4 2018-11-14 09:42:17 Zarządzenie Nr 65/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski na czas wojny. Zarządzenie Nr 65/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski na czas wojny. Szczegóły
5 2018-11-14 09:37:26 Zarządzenie Nr 64/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. Zarządzenie Nr 64/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy… Szczegóły
6 2018-11-14 09:24:55 Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 21 listopada 2018 r. ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski uprzejmie zaprasza na I posiedzenie Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w sali nr 121… Szczegóły
7 2018-11-13 16:37:45 Zarządzenie Nr 63/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zarządzenie Nr 63/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
8 2018-11-13 16:33:09 Zarządzenie Nr 62/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 51/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zarządzenie Nr 62/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 51/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania… Szczegóły
9 2018-11-13 16:25:31 Zarządzenie Nr 61/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Zarządzenie Nr 61/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia… Szczegóły
10 2018-11-13 16:10:53 Zarządzenie Nr 60/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi o długości 21 m we wsi Wołuszewo Gmina Aleksandrów Kujawski działki 390/23, 390/25, 390/27. Zarządzenie Nr 60/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi o długości 21 m we wsi… Szczegóły
11 2018-11-10 11:38:46 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR DS. PŁAC W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR DS. PŁAC W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Szczegóły
12 2018-11-09 12:37:44 Zarządzenie Nr 59/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Zadanie I: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo - Etap I droga nr 1"... Zarządzenie Nr 59/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Zadanie I: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie… Szczegóły
13 2018-11-09 12:21:28 Zarządzenie Nr 58/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2017/2018 stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Zarządzenie Nr 58/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2017/2018 stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
14 2018-11-09 12:16:15 Zarządzenie Nr 57/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2017/2018 stypendium za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Zarządzenie Nr 57/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2017/2018 stypendium za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół z… Szczegóły
15 2018-11-09 12:10:33 Zarządzenie Nr 54/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: "Termomodernizacji użyteczności publicznej na terenie gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE" w zakresie Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w: 1. Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie, 2. Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowąsie, 3. Budynku Przedszkola w Otłoczynie. Zarządzenie Nr 54/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: "Termomodernizacji użyteczności publicznej na terenie gminy Aleksandrów Kujawski… Szczegóły
16 2018-11-09 08:49:30 Dowóz uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski” na zajęcia prowadzone w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie oraz odwożenie po zakończonych zajęciach do domu Szczegóły
17 2018-11-08 15:08:52 Usługa cateringowa Dziennego Domu Pobytu Seniora w Słomkowie w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski”, Szczegóły
18 2018-11-08 11:17:55 Umowa Nr 231/2018/RG Przebudowa drogi gminnej nr 160246C ul. Hiacyntowa w m. Rożno - Parcele. Szczegóły
19 2018-11-08 11:15:42 Umowa Nr 230/2018/RG Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym - siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w m. Wołuszewo. Szczegóły
20 2018-11-08 11:13:22 Umowa Nr 229/2018/Pl Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, nie stanowiących jej wyłącznej własności. Szczegóły
21 2018-11-08 11:12:01 Umowa Nr 228/2018/Or Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych z Subskrybentem. Szczegóły
22 2018-11-08 11:10:40 Umowa Nr 227/2018/Or Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych z Subskrybentem. Szczegóły
23 2018-11-08 11:09:08 Umowa Nr 226/2018/Or Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych z Subskrybentem. Szczegóły
24 2018-11-08 11:06:36 Umowa Nr 224/2018/Or Świadczenie usług polegajacych na udostępnieniu i utrzymaniu na serwerze Konta FTP. Szczegóły
25 2018-11-08 11:04:51 Umowa Nr 223/2018/In W sprawie budowy drogi gminnej oraz skrzyżowania z drogą krajową na wysokości ronda zlokalizowanego na terenie węzła autostradowego na terenie działek położonych w miejscowości Odolion. Szczegóły
26 2018-11-08 11:02:20 Umowa Nr 220/2018/Or Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Szczegóły
27 2018-11-08 11:00:46 Umowa Nr 219/2018/Or Umowa partnerska w sprawie realizacji projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski" Szczegóły
28 2018-11-08 10:30:53 Umowa Nr 218/2018/In Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
29 2018-11-08 10:23:45 Umowa Nr 217/2018/In Określenie zasad dzierżawy urządzenia. Szczegóły
30 2018-11-08 10:20:02 Umowa Nr 216/2018/In Umowa kompleksowa na dostarczanie energii. Szczegóły
« 1 2 3 4 94 95 96 »