Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-07-20 13:41:05 Budowa pomostu pływającego na jeziorze położonym w miejscowości Plebanka (działka nr 45 obręb Plebanka) Szczegóły
2 2018-07-20 11:24:10 Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym - siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec, Wołuszewo oraz Rudunki Szczegóły
3 2018-07-19 11:21:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.07.2018 r. znak Pl.6733.7.13.2018.MZ w sprawie zmiany decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie obiektu użyteczności publicznej o pomieszczenie świetlicy położonego na terenie działki nr 187/16 w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
4 2018-07-19 10:56:06 Protokół Nr XLVI z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 27 czerwca 2018 r. Protokół Nr XLVI z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej                      w dniu 27 czerwca 2018 r. Szczegóły
5 2018-07-19 10:45:14 Protokół Nr XLV z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 21 czerwca 2018 r. Protokół Nr XLV z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej                        w dniu 21 czerwca 2018 r. Szczegóły
6 2018-07-17 16:25:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.07.2018 r. znak Pl.6220.3.14.2018.AE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zwiększeniu rocznej zdolności.mocy przerobowej instalacji-stacji demontażu podjazdów wycofanych z eksploatacji z 1400 Mg/rok na 2500 Mg/rok na terenie działek nr 235 i 237 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E              Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia… Szczegóły
7 2018-07-17 08:36:04 Protokół Nr 36/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 07.06.2018r. i 08.06.2018 r. Protokół Nr 36/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 07.06.2018r.     i 08.06.2018 r. Szczegóły
8 2018-07-17 08:21:05 Protokół Nr 35/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 05.06.2018r. Protokół Nr 35/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 05.06.2018r. Szczegóły
9 2018-07-17 08:13:42 Protokół Nr 43/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu odbytej w dniu 19.06.2018 r. Protokół Nr 43/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu odbytej w dniu 19.06.2018 r. Szczegóły
10 2018-07-16 13:38:03 Protokół Nr 52/18 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 27.06.2018r. Protokół Nr 52/18 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 27.06.2018r. Szczegóły
11 2018-07-16 13:25:30 Protokół Nr 51/18 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 19.06.2018r. Protokół Nr 51/18 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 19.06.2018r. Szczegóły
12 2018-07-16 13:21:48 Protokół Nr 50/18 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 05.06.2018r. Protokół Nr 50/18 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 05.06.2018r. Szczegóły
13 2018-07-16 11:51:09 Protokół 46/18 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 27.06.2018 r. Protokół 46/18 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 27.06.2018 r. Szczegóły
14 2018-07-16 11:42:06 Protokół 45/18 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 19.06.2018 r. Protokół 45/18 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 19.06.2018 r. Szczegóły
15 2018-07-16 11:28:12 Protokół 44/18 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 06.06.2018 r. Protokół 44/18 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 06.06.2018 r. Szczegóły
16 2018-07-16 11:23:25 Protokół 43/18 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 15.05.2018 r. Protokół 43/18 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 15.05.2018 r. Szczegóły
17 2018-07-16 11:12:40 Protokół Nr 42/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.04.2018 r. Protokół Nr 42/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.04.2018 r. Szczegóły
18 2018-07-15 17:59:47 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 16 lipca 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 16 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w pokoju nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej… Szczegóły
19 2018-07-13 10:12:53 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Błaszak za rok 2017. Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Błaszak za rok 2017. Szczegóły
20 2018-07-13 10:06:24 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak za rok 2017. Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak za rok 2017. Szczegóły
21 2018-07-13 09:59:43 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za rok 2017. Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za rok 2017. Szczegóły
22 2018-07-13 09:53:37 Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Korzeniewskiego za rok 2017. Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Korzeniewskiego za rok 2017. Szczegóły
23 2018-07-13 09:46:41 Informacja o wydaniu decyzji Starosty Aleksandrowskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. Nr 178/2018 znak AB.6740.512.2016 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na zadanie pn. dostosowanie i modernizacja (przebudowa) składowiska odpadów komunalnych poprzez budowę kwatery nr 3 do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z budową niezbędnej infrastruktury tj. budową łącznika pomiędzy kwaterą Nr 1 a kwaterą Nr 3, drogi technologicznej, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego i kanalizacji tłocznej z drenażem, celem osiągnięcia statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie składowania odpadów na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski (działki nr 799, 156- przed zmianą działki o nr 152, 153, 154, 155, 156) obręb Służewo Szczegóły
24 2018-07-13 09:31:33 Zawiadomienie o postępowaniu odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 Szczegóły
25 2018-07-06 13:48:15 Zarządzenie Nr 71/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019". Zarządzenie Nr 71/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie… Szczegóły
26 2018-07-06 13:14:05 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego z dnia 26.06.2018 r. znak GR.6733.6.2018 Szczegóły
27 2018-07-06 10:35:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.07.2018 r. znak Pl.6733.10.10.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowej oświetleniowej na terenie działki nr 35/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Aleksandrow Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
28 2018-07-04 12:34:47 Oferta z dnia 2 lipca 2018 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).   Oferta z dnia 2 lipca 2018 r. (data wpływu: 02.07.2018 r.) złożona… Szczegóły
29 2018-07-04 12:10:41 Zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na potrzeby dziennego domu pobytu wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
30 2018-07-03 13:20:34 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.07.2018 r. znak Pl.6733.14.3.2018.MZ w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 109, 139/2 wraz z przyłączami na terenie działek nr 133, 134/2, 135/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
« 1 2 3 4 81 82 83 »