Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-05-22 09:09:18 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 maja 2019 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 9.00  w sali nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Temat posiedzenia: Zaopiniowanie projektów… Szczegóły
2 2019-05-22 09:03:05 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 11:00 w sali 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się  posiedzenia Komisji Rewizyjnej Temat posiedzenia: Wykaz uchwał niezrealizowanych Ocena… Szczegóły
3 2019-05-22 09:00:31 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 10:00 w sali 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się  posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Temat posiedzenia:… Szczegóły
4 2019-05-22 08:51:00 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 8:30 w sali 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się  posiedzenia Komisji Budżetowej. Temat posiedzenia: Zaopiniowanie projektów uchwał Sprawy… Szczegóły
5 2019-05-22 08:48:37 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 8:00 w sali 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się  posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sport Temat posiedzenia:… Szczegóły
6 2019-05-21 19:57:53 Praktyczne porady dla głosujących "Praktyczne porady dla głosujących" - najnowszy spot PKW - zobacz tutaj. Informacje dla Wyborców - https://wybieramwybory.pl/ Państwowa Komisja Wyborcza - https://pkw.gov.pl/ Szczegóły
7 2019-05-21 19:49:08 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2. Szczegóły
8 2019-05-20 15:27:26 Protokół Nr VIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 kwietnia 2019 r. Protokół Nr VIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
9 2019-05-20 15:20:19 Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 maja 2019 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję IX Sesję Rady Gminy… Szczegóły
10 2019-05-20 12:14:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.05.2019 r. znak Pl.6733.11.3.2019.MZ w sprawie budowy linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupami krańcowymi - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii nawietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki stan. 154-158 na terenie działek nr 259/1, 259/2, 296, 281/1, 281/2, 297, 433/2, 434, 402, 151, 298 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
11 2019-05-16 11:12:01 Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy                               w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
12 2019-05-16 08:43:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.05.2019 r. znak PL.6733.13.2.2019.MZ w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 34/26, 34/28, 34/29, 34/30, 34/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Kondradowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
13 2019-05-16 08:29:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.05.2019 r. znak PL.6733.7.3.2019.MZ w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV budowie złączy kablowych 15 kv budowie odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej nn-0,4 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ,,Służewo-Pole" na terenie działek nr 113/3, 113/1, 111/3, 112/1, 58/2, 107/2, 94/1, 65, 66, 67, 37, 1/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo oraz na terenie działek nr 138, 137, 140/1, 139, 125/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
14 2019-05-16 07:47:13 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9.05.2019 r. znak GD.ZUZ.5.421.21.2019.MT w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.21.2019.MT Szczegóły
15 2019-05-15 15:12:50 Przebudowa dróg w miejscowości Wygoda od km 0+000 do km 0+775 oraz w miejscowości Nowy Ciechocinek od km 0+000 do km 0+882, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
16 2019-05-15 15:07:55 Przebudowa drogi ulicy Piaskowej w miejscowości Stawki gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
17 2019-05-14 16:52:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.04.2019 r. znak PL.6220.1.10.2019.AE w sprawie Budowy studni głębinowej na działce nr 99 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3… Szczegóły
18 2019-05-14 07:55:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.05.2019 r. znak Pl.6733.12.2.2019.MZ w sprawie budowy linii elektroenergetycznych kablowych SN-15 kV0 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15 kV na linii 15 kV GPZ Toruń Podgórz- Włocławska 3 (S907101) odgałęzienie ,,Brzoza 1", ,,Brzoza 2" i ,,Brzoza 3" na terenie działki nr 3214/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
19 2019-05-13 11:34:23 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.05.2019 r. znak PL.6733.8.3.2019.MZ w sprawie budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV- zamknięcie w pierścień linii napowietrznej SN GPZ Ciechocinek-Opoki kablem między ST Straszewo Lesianki a ST Wilkostowo 3 na terenie działek nr 84, 144, 146, 3489/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranówek oraz na terenie działek nr 125.1, 180/2, 191/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
20 2019-05-10 11:27:07 Protokół Nr 5/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 29.04.2019 r. Protokół Nr 5/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 29.04.2019 r. Szczegóły
21 2019-05-10 11:13:25 Protokół Nr 4/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 16.04.2019 r. Protokół Nr 4/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 16.04.2019 r. Szczegóły
22 2019-05-10 11:02:09 Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 26.04.2019 r. Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 26.04.2019 r. Szczegóły
23 2019-05-10 10:55:37 Protokół 9/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 26.04.2019 r. Protokół 9/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 26.04.2019 r. Szczegóły
24 2019-05-10 10:43:22 Protokół 8/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 16.04.2019 r. Protokół 8/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 16.04.2019 r. Szczegóły
25 2019-05-10 10:34:35 Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 30.04.2019 r. Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 30.04.2019 r. Szczegóły
26 2019-05-10 10:25:30 Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 26.04.2019 r. Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 26.04.2019 r. Szczegóły
27 2019-05-10 08:25:10 Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisku znak PL.6220.7.6.2019.DS z dnia 06.05.2019 r. w sprawie budowy i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej ( w celu nawadniania upraw) po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na działce nr 59/19 w miejscowości zduny, gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3… Szczegóły
28 2019-05-10 08:11:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.05.2019 r. znak PL.6220.7.9.2019.DS w sprawie budowy i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej (w celu nadawania upraw) po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na działce nr 59/18 w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski   OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa… Szczegóły
29 2019-05-10 08:05:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.05.2019 r. znak PL.6733.4.6.2019.MZ w sprawie budowy gazociągu śr/c dn 90 PE w Odolionie gm. Aleksandrów Kujawski w ulicach Dworcowa i Młodzieżowa na terenie działek nr 81/4, 68/1, 70/1, 71, 69/1, 37/7, 29/4, 18 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
30 2019-05-09 14:27:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.05.2019 r. znak PL.6733.6.6.2019.MZ w sprawie budowy publicznego parkingu na terenie działki nr 43/12 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski przy drodze publicznej gminnej. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
« 1 2 3 4 112 113 114 »