Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
20.10.2016 27.10.2016 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu na Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem – zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”, Szczegóły
20.10.2016 27.10.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu w ramach działania 6.1.2 RPO WK-P Szczegóły
04.10.2016 14.10.2016 UNIEWAŻNIENIE – Zapytanie ofertowe na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu w ramach działania 6.1.2 RPO WK-P Szczegóły
27.07.2016 05.08.2016 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
27.05.2016 13.06.2016 Budowa chodnika w ramach zadania budowa drogi gminnej nr 160207C Aleksandrów Kujawski – Rożno Parcele Szczegóły
27.05.2016 13.06.2016 Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej nr 160217C Stawki-Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś-Nieszawa nr 2605C od km 0+000 do km 0+571,95 oraz od km 0+676,00 do km 0+747,65 Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
23.05.2016 07.06.2016 Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 160224C w miejscowościach Opoczki i Grabie Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
14.04.2016 29.04.2016 Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 160224C w miejscowościach Opoczki i Grabie Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
14.04.2016 29.04.2016 Budowa chodnika przy ulicy Młodzieżowej w miejscowości Odolion Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
14.04.2016 22.04.2016 Utylizacja azbestu w Gminie Aleksandrów Kujawski – VI etap Szczegóły
04.04.2016 19.04.2016 Budowa drogi gminnej nr 160203C w miejscowości Białe Błota – I etap. Szczegóły
24.03.2016 08.04.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
15.03.2016 23.03.2016 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025” Szczegóły
22.03.2016 31.03.2016 Dostawa materiałów betonowych przeznaczonych na budowę chodników przez Gminę Aleksandrów Kujawski Szczegóły
15.03.2016 18.05.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE”, Szczegóły
15.02.2016 23.02.2016 Dostawa materiałów betonowych przeznaczonych na budowę chodników przez Gminę Aleksandrów Kujawski Szczegóły
09.02.2016 24.02.2016 Remont mostu drogowego w miejscowości Wygoda. Szczegóły
09.02.2016 17.02.2016 Dostawa i transport wraz z rozładunkiem kruszywa – mieszanki wapienno-żwirowej 0-31,5 mm w ilości około 1 900 ton. In.271.1.2016.JZ Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »