Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Wydanie dowodu osobistego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Świadczenie wychowawcze (500 złotych na dziecko) Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( tzw. renty planistycznej ) przed zbyciem nieruchomości. Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości Wydział Planowania Szczegóły
« 1 2 3 »