Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Rozwój gospodarczy 104/18 14.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 104/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Rozwój gospodarczy 103/18 14.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 103/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Inne 102/18 12.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 102/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Rozwój gospodarczy 101/18 10.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 101/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na wykonaniu zadania: „Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Służewie – etap I”. Szczegóły
Budżet i finanse gminy IV/36/18 27.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr IV/36/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032. Szczegóły
Oświata i kultura 100/18 10.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 100/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Służewie. Szczegóły
Oświata i kultura 99/18 10.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 99/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Dobrzańskiego „HUBALA” w Przybranowie. Szczegóły
Oświata i kultura 98/18 10.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 98/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Piotrowskiego w Wołuszewie. Szczegóły
Oświata i kultura 97/18 10.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 97/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie. Szczegóły
Oświata i kultura 96/18 10.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 96/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Opokach. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 95/18 31.08.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 95/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 138/18 15.11.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 138/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 137/18 15.11.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 137/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019. Szczegóły
Oświata i kultura IV/41/18 27.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr IV/41/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2018 r. uchylająca uchwały zmieniające uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna IV/40/18 27.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr IV/40/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna IV/39/18 27.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr IV/39/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Rozwój gospodarczy IV/38/18 27.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr IV/38/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego ” GEPARD II -transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”) Szczegóły
Budżet i finanse gminy IV/37/18 27.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr IV/37/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 Szczegóły
Budżet i finanse gminy IV/36/18 27.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr IV/36/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018- 2023 Szczegóły
Budżet i finanse gminy IV/35/18 27.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr IV/35/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018 r. Szczegóły
Budżet i finanse gminy III/34/18 13.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr III/34/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uwagę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Szczegóły
Budżet i finanse gminy III/33/18 13.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr III/33/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uwagę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032. Szczegóły
Budżet i finanse gminy III/32/18 13.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr III/32/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uwagę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r. Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne II/31/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/31/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne II/30/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/30/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne II/29/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/29/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Oświata i kultura II/28/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/28/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań Oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Oświata i kultura II/27/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/27/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Inne II/26/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/26/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na skargę Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna II/25/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/25/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2022 Szczegóły
« 1 2 3 31 32 »