Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Dostawa drogowych prefabrykatów betonowych. 15:26 21-03-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zmiana sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody z przeznaczeniem na budynek socjalno-komunalny, rozbudowa istniejącego szamba oraz utwardzenie drogi wewnętrznej i dojścia do budynku w miejscowości Otłoczyn Gmina Aleksandrów Kujawski działka nr 334/19 obręb Otłoczyn 15:24 21-03-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Dostawa kruszyw. 16:13 20-03-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zawiadomienie o zwołaniu XLI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 marca 2018 r. 09:58 20-03-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.03.2018 r. znak Pl.6733.31.14.2017.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przyłącza do linii zasilającej średniego napięcia SN-15kW oraz trafostacji dla farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr 51 położonej w obrębie ewidencyjnym Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski 08:27 20-03-2018 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08.03.2018 r. znak DOOŚ.WDŚ.ZOO.420.16.2018.IG.2 08:20 20-03-2018 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 21 marca 2018 r. 08:53 16-03-2018 Artykuł Szczegóły
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski 15:27 15-03-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Oferta z dnia 12 marca 2018 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 10:13 14-03-2018 Artykuł Szczegóły
Zaktualizowana INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 13 marca 2018 r. w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę PKW z 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO. 09:30 14-03-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałe w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. 09:27 14-03-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego. 09:24 14-03-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół z obrad XL sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 27 lutego 2018 roku 08:50 14-03-2018 Artykuł Szczegóły
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 08:47 14-03-2018 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.5.9.2018.MZ z dnia 13.03.2018 r., sprawa: budowy linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego na terenie działki nr 148 położonej w obrębie ewidencyjnym Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski. 15:31 13-03-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 142 143 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>