Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentu „Strategii Elektromobilności dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2040” 13:34 23-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.08.2019 r. znak: PL.6733.24.9.2019.MZ o wydanej decyzji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: zagospodarowaniu terenu zespołu dworsko-parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej – placówka wsparcia dziennego na działkach nr 132/18 i 132/20 w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski 15:35 22-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.08.2019 r. znak: PL.6220.7.18.2019.DS o wniesionym odwołaniu w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.07.2019 r. znak: PL.6220.7.13.2019.DS dla zamierzenia polegającego na: „Budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej (w celu nawadniania upraw), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego” na działce nr 59/18 w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski 14:26 22-08-2019 Artykuł Szczegóły
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 07:54 22-08-2019 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 sierpnia 2019 10:59 21-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 sierpnia 2019 10:56 21-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 sierpnia 2019 roku 10:51 21-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 sierpnia 2019 roku 10:49 21-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 sierpnia 2019 r. 10:44 21-08-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko opiekuna w Żłobku Samorządowym w Odolionie 14:12 20-08-2019 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży z dnia 20.08.2019 r. 14:07 20-08-2019 Artykuł Szczegóły
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski. 14:05 20-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 sierpnia 2019 r. 14:00 20-08-2019 Artykuł Szczegóły
Dostawa gruzu betonowego kruszonego o frakcji 0-31,5 w ilości około 300 ton 12:16 20-08-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zapytanie ofertowe – „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski – IX etap”. 22:03 16-08-2019 Artykuł Szczegóły
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski 13:41 16-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe na „Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć z języka hiszpańskiego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020” 11:48 16-08-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Ośno odbytego w dniu 12 sierpnia 2019 r. 10:52 16-08-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Rudunki odbytego w dniu16 lipca 2019 r. 10:47 16-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.08.2019 r. znak: PL.6220.10.13.2019.DS o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalnym, zbiornikiem na ścieki socjalno-bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski 10:19 16-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.08.2019 r. znak: PL.6220.10.10.2019.DS o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie budowy hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalnym, zbiornikiem na ścieki socjalno-bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski 10:11 16-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.08.2019 r. znak: PL.6733.22.7.2019.MZ o zebranym materiale dowodowym w sprawie budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr 41/1, 43/14 w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski 08:21 14-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.21.8.2019.MZ z dnia 13.08.2019 r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr 102, 91/2, 90/2, 89/2, 88/2, 76/2, 75/2 w obrębie ewidencyjnym Goszczewo oraz na terenie działki nr 111 położonej w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski 08:03 14-08-2019 Artykuł Szczegóły
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6 304 756,61 zł 13:03 12-08-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Lokalny Program Rewitalizacji – konsultacje społeczne 11:20 12-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.08.2019 r. znak PL.6733.29.2.2019.MZ w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 102/1, 109, 110/1, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski 14:45 09-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.08.2019 r. znak: PL.6220.17.15.2018.AE o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko wraz z jego uzupełnieniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ” Rozbudowie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych na działkach nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2, i 91 w miejscowości Kuczek 14:43 09-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.08.2019 r. znak PL.6733.28.2.2019.MZ w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 83/1, 33/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski 14:38 09-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 85/1, 25/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski 14:34 09-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.08.2019 r. znak: PL.6220.6.22.2018.AE w sprawie możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko wraz z jego uzupełnieniem z dnia 25.07.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton” na terenie działek nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki 14:32 09-08-2019 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 126 127 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>