Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.11.8.2019.MZ z dnia 24.06.2019 w sprawie budowy linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupami krańcowym- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki stan. 154-158 na terenie działek nr 259/1, 259/2, 296, 281/1, 281/2, 297, 434, 402, 151, 298 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. 15:09 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.7.10.2019.MZ z dnia 25.06.2019 r. w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, budowie złączy kablowych 15 kV, budowie odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej nn-0,4 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ,,Służewo-Pole” na terenie działek nr 113/3, 113/1, 111/3, 112/1, 58/2, 107/2, 94/1, 65, 66, 67, 37, 1/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo oraz na terenie działek nr 138, 137, 140/1, 139, 125/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski. 15:03 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.9.9.2019.MZ z dnia 21.06.2019 r. w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamieszenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wołuszewo polegająca na wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej, ułożeniu warstwy podbudowy zasadniczej oraz ułożeniu warstw bitumicznych nawierzchni oraz przebudowie kabla tp. na terenie działek nr 138, 111/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski. 13:33 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Pana Bogusława Gollus w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Kierownika Wydziału Planowania Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski z dniem 28.10.2018 r. 09:45 25-06-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Pyszyńskiej za 2018 rok 09:27 25-06-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Pani Kamili Drzewuckiej za 2018 rok 09:20 25-06-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowskiej za 2018 rok 09:15 25-06-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk za 2018 rok 09:10 25-06-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej za 2018 rok 09:00 25-06-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Kowalik za 2018 rok 08:52 25-06-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Marka Kaszubskiego za 2018 rok 08:48 25-06-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Pana Rafała Preczak za 2018 rok 08:44 25-06-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wieczorek za 2018 rok 08:38 25-06-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Maliszewskiego za 2018 rok 08:34 25-06-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Pana Michała Guślakow za 2018 rok 08:30 25-06-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Bonowicza za 2018 rok 08:26 25-06-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Jankowskiego za 2018 rok 08:21 25-06-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Sztyler za 2018 rok 08:17 25-06-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne 07:14 25-06-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.312.960,00 zł 15:11 24-06-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.06.2019 r. znak PL.6733.18.3.2019.MZ w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą sieci T-Mobile Polska S.A. na terenie działki nr 447/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. 14:26 24-06-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.16.3.2019.MZ z dnia 24.06.2019 r. w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą sieci T-Mobile Polska S.A. na terenie działki nr 240/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. 13:57 24-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2018. 13:50 24-06-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie …. 13:41 24-06-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Służewie. 13:38 24-06-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach. 13:30 24-06-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie …. 12:52 24-06-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2019 w zakresie dofinansowania na realizację zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 12:49 24-06-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 12:42 24-06-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 12:35 24-06-2019 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 117 118 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>