Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski 14:08 17-02-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski 14:06 17-02-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.02.2020 r. znak: PL.6730.11.2.2019.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 137/16 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski 13:33 17-02-2020 Artykuł Szczegóły
Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski 11:40 17-02-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.02.2020 r. znak WA.RUZ.421.425.2019.JSM w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopranego 11:03 17-02-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT/INSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA. 11:10 14-02-2020 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach prowadzonego naboru wniosków przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020″ poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – szczegóły naboru w załączniku do publikacji. 08:06 13-02-2020 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów na opiekunki domowe 07:51 13-02-2020 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.02.2020 r. znak: PL.6220.21.16.2019.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+770″ na terenie działki nr 42 w miejscowości Opoki oraz na terenie działek nr 53, 89/2, 103/1 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski. 15:06 12-02-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.01.2020 r. znak:PL.6220.8.27.2018.AE o wydanym postanowieniu o omyłce pisarskiej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.07.2019 r. znak: PL.6220.8.23.2018.AE dla zamierzenia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn” 14:07 12-02-2020 Artykuł Szczegóły
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego 14:06 11-02-2020 Artykuł Szczegóły
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 13:56 11-02-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.02.2020 r. znak PL.6733.42.7.2019.MZ w sprawie budowie przyłącza energetycznego nN szafki pomiarowej szt. 1 i rozdzielnicy kablowej szt.1 na terenie działek nr 208/2, 208/21, 103, 208/23, 208/18, 208/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski 12:47 11-02-2020 Artykuł Szczegóły
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 MAJA 2020 R. 12:07 11-02-2020 Artykuł Szczegóły
Dostawa kruszyw 12:04 10-02-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 11lutego 2020 r. 10:55 10-02-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie z dnia 10.02.2020 r. znak: PL.6722.1.1.2020.MZ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski 08:23 10-02-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31.01.2020 r. znak PL.6733.3.2.2020.MZ w sprawie budowy linii kablowych Sn-15kV- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan. 58-84 na terenie działki nr 3336/21 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn. gmina Aleksandrów Kujawski 13:55 03-02-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XVII/134/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 11:49 31-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVII/135/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 11:47 31-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.01.2020 r. znak: PL.6220.6.31.2018.AE o kolejnym uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko z dnia 08.01.2020 r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymiana zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20 m3, budowie zbiornika uśredniającego na ścieki o pojemności 280 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowa zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych na działkach nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski 10:08 31-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 4/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 11:26 30-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 16:00 29-01-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.01.2020 r. znak PL.6733.41.3.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:rozbudowie istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV, budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w postaci linii kablowej, budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej, budowa sieci oświetleniowej oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją światłowodową na terenie działek nr 102/1, 103/4, 134/2, 134/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski. 13:13 29-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 3/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski 10:49 29-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego-mostu stałego i mostu tymczasowego, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące kanału technologicznego, likwidacja odcinka rowu przydrożnego budowa wlotu W1 z kanalizacji deszczowej, przebudowa i budowa umocnień brzegowych koryta cieku, odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do wód cieku Tązyna zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającą wpływ na warunki przepływu wód, zlokalizowanie części inwestycji w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 10:46 29-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 2/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia grantu w ramach projektu ” Planowanie z mieszkańcami” POWR.02.19.00-00 KP 12/18 w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski 10:43 29-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 1/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania dyrektora samorządowej jednostki kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Służewie 10:37 29-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w obszarze oddziaływania inwestycji polegającej na budowie stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka 12:24 28-01-2020 Artykuł Szczegóły
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 10:56 28-01-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
« 1 2 3 140 141 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>