Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.08.2017 r. znak Pl.6733.14.12.2017.MZ w sprawie budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid 104/1, 105/7, 105.9, 105.11, 3446/4, 217/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, nr 58/1, 260, 128/1, 135/3, 247/1, 177/1 w obrębie ewidencyjnym Służewo, nr 1/1, 8/1, 9/1 w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) – zawiadamiam, że na wniosek Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski została wydana w dniu 28.08.2017 r. decyzja nr 14/2017 znak: Pl.6733.14.11.2017.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na: budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid. 104/1, 105/7, 105/9, 105/11, 3446/4, 217/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, nr 58/1, 260, 128/1, 135/3, 247/1, 177/1- w obrębie ewidencyjnym Służewo, nr 1/1, 8/1, 9/1- w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim  przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/Kierownik Wydziału Planowania/-/
Malwina Andrusiak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian