Zarządzenia Wójta Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 71/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie … Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 70/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2018/2019 stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 69/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2018/2019 stypendium za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 68/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: „Budowie elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec, Wołuszewo oraz Rudunki” w zakresie następujących części zamówienia: Część nr 1: „Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec”. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 46/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie … Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 58/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie … Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 57/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 55/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Stałego Dyżuru. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie terminów wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski stanowiących jednocześnie lokale wyborcze. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: „Budowie elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec, Wołuszewo oraz Rudunki” w zakresie następujących części zamówienia: Część nr 2: „Budowa wiaty widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu, elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wołuszewo”. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 49/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 48/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 47/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 46/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 45/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Służewie. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 44/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Służewie. Szczegóły