Oświadczenia radnych

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Pyszyńskiej za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Kamili Drzewuckiej za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowskiej za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Kowalik za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Marka Kaszubskiego za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Rafała Preczak za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wieczorek za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Maliszewskiego za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Michała Guślakow za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Bonowicza za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Jankowskiego za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Sztyler za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.04.2019 Oświadczenie majątkowego na początek kadencji 2018-2023 Pana Grzegorza Jankowskiego. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.04.2019 Oświadczenie majątkowego na początek kadencji 2018-2023 Pani Alicji Cichockiej. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.04.2019 Oświadczenie majątkowego na początek kadencji 2018-2023 Pani Kamili Drzewuckiej. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.04.2019 Oświadczenie majątkowego na początek kadencji 2018-2023 Pani Agnieszki Pyszyńskiej. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.04.2019 Oświadczenie majątkowego na początek kadencji 2018-2023 Pani Bożeny Świątkowskiej. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.04.2019 Oświadczenie majątkowego na początek kadencji 2018-2023 Pana Michała Guślakow. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.04.2019 Oświadczenie majątkowego na początek kadencji 2018-2023 Pana Rafała Preczak. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.04.2019 Oświadczenie majątkowego na początek kadencji 2018-2023 Pana Macieja Maliszewskiego. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.04.2019 Oświadczenie majątkowego na początek kadencji 2018-2023 Pana Jerzego Sztyler. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.04.2019 Oświadczenie majątkowego na początek kadencji 2018-2023 Pani Barbary Kuraczyk. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.04.2019 Oświadczenie majątkowego na początek kadencji 2018-2023 Pana Marka Wieczorka. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.04.2019 Oświadczenie majątkowego na początek kadencji 2018-2023 Pana Stanisława Bonowicza. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.04.2019 Oświadczenie majątkowego na początek kadencji 2018-2023 Pani Agnieszki Kowalik. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.04.2019 Oświadczenie majątkowego na początek kadencji 2018-2023 Pana Piotra Marka Kaszubskiego. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.04.2019 Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 09.04.2018 r. Pani Bożeny Świątkowskiej. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.04.2019 Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 26.04.2018 r. Pani Agnieszki Pyszyńskiej. Szczegóły