Oświadczenia kierowników i pracowników urzędu

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 21.11.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Jolanty Niesobskiej w związku ze zmianą stanowiska pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.11.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Czarneckiej w związku ze zmianą stanowiska pracy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Błaszak w związku z wydanym upoważnieniem Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Bogusława Gollusa w związku z wydanym upoważnieniem Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Maji Majewskiej za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Jolanty Niesobskiej za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Błaszak za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Korzeniewskiego za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Langner za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.12.2016 Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 r. Pani Malwiny Andrusiak Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.12.2016 Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 r. Pana Arkadiusza Świątkowskiego Szczegóły