Konsultacje społeczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.02.2016 Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Trwają konsultacje społeczne w sprawie rekrutacji do oddziałów zerowych i pierwszych klas Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2016/2017 Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Konsultacje dotyczące projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.” Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Konsultacje – diagnoza potrzeb umożliwiających efektywną realizację zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego Szczegóły