Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Hiacyntowej w miejscowości Rożno-Parcele

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Hiacyntowej w miejscowości Rożno-Parcele

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 11.10.2017
  • Data składania ofert 26.10.2017
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 26.10.2017
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, I piętro, sekretariat pokój nr 104
  • Numer UZP/TED 600583-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian