Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 20.09.2017 Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 160245C ul. Fiołkowej w Rożnie-Parcele Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.09.2017 Budowa ulicy Edwarda Stachury w miejscowości Łazieniec Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.08.2017 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.07.2017 Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.07.2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.07.2017 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.07.2017 Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową parkingu i zbiornika gazu ziemnego na dz. Nr 30/16, 30/17 i 30/18 w miejscowości Odolion Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.07.2017 Wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie I: Budowa ulicy Polnej w miejscowości Łazieniec. Zadanie II: Przebudowa ulicy Polanki w miejscowości Łazieniec. Zadanie III: Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Łazieniec. Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.06.2017 Utylizacja azbestu w Gminie Aleksandrów Kujawski – VII etap Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.05.2017 Realizacja usługi w postaci dokończenia prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.05.2017 Przebudowa drogi gminnej o długości 130 m w miejscowości Przybranówek Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.05.2017 Przebudowa drogi gminnej nr 160232C w miejscowości Słomkowo Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.05.2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.04.2017 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.04.2017 Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 160274C w miejscowościach Opoczki i Grabie – etap II od km 0+560 do km 0+891,60 Szczegóły